ARŞİV
PİYASALAR
DOLAR
5,2843
EURO
5,9542
IMKB
62.336
ALTIN
223,931
ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANANLAR
LİNK BANKASI
GAZETELER

HAVA DURUMU
Aydın1/15 ºC
Ankara-3/8 ºC
İstanbul3/7 ºC
İzmir1/13 ºC
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Asto'dan Anlamlı Hareket
08 Nisan 2009 / 11:23
ASTO Yönetim Kurulundan Hemşerilerimize Açıklama
29 Mart 2009 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde kazanan Aydın'daki tüm belediye başkanlarımıza bir açıklama geldi.Bu anlamlı açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

İşte Açıklama:

Sayın, ŞEHRİ EMİNİMİZ.
Biz 29 Mart 2009 da Milletvekili seçmekten çok daha onurlu ve sorumlu bir iş yaptık. Hani eski başkanın dediği gibi Yerleşim yerinin en temiz ve mütemayiz insanını “şehir emini” seçtik
Zira oraya sadece ve yalnızca namuslu-dürüst, onurlu-sorumlu, adaletli ve hakikatli insanoğulları lâyıktır. Hayatlarında zerre kadar şaibe, insanlık, hukuk, hakkaniyet ve ahlak dışı temlik ve tasarruf bulunan kimseler, belediye kapılarından dahi sokulmamalı ve aday yapılmamalıdırlar. Aksi durumda halk sandıkta cevabını vermelidir. Ki vermektedir. Biz Sivil İnisiyatife inananlar Köy ve mahalle muhtarından, belediye başkanı ve meclis üyelerine kadar o makamların bütünüyle; Namuslu-dürüst, onurlu-sorumlu, “Vatanı ve milletini öz'ünden çok seven” bencillikten uzak şahsi hesap peşinde koşmayan “adaletli ve faziletli” her kese eşit bilge kişilerin yeri olduğuna inanıyoruz.

Halka hizmet ulaştırmanın ilk halkası Belediyeciliktir. Belediye hizmetleri zaten olabildiğince kurumlaşmış, özleşmiş, yerleşmiş ve sadece namuslu-dürüst bir yöneticiyi gerektirir.

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine dair 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı yasa, belediyeleri idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğe dönüştürmüş ve çok açık bir ifade ile resmen olmasa da fiilen halka mâletmiş bulunmaktadır.
Aynı yasanın 14. maddesi "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlığı altında şu hükme yer vermiştir:
"Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik, spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Asli görevi ve varlık nedeni itibarıyla halka kaliteli dürüst, ve ucuz hizmet sunmakla yetkili ve görevli olan belediyeler; Yerine ve durumuna göre zaman zaman hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal ve sahtekarlığın ana kaynakları olabilmekte ve çok kötü niyetlerle “halkı soymak-sömürmek için” kullanılabilmektedir. 2009 yerel seçimlerinde belirleyici olan tartışılan ve bizce ön plana çıkan belediyelerin ciddi şekilde irdelenmesi ve seçimlerin belediye yolsuzlukları üzerine kurulmasıdır.

Üretim ve tüketimi destekleyen, örgütleyen ve hayatiyet kazandıran, motive eden en önemli faktör ise belediye teşkilâtlarıdır. Devlet, genellikle yurttaşla yerel yönetimler vasıtasıyla buluşur. Bu nedenle belediyeler, devlet teşkilâtının can damarını teşkil eden hayati önemi haiz kurum ve kuruluşlardır.
Toplumsal yapının her katmanında, her derece ve düzeyinde belediye vardır. Sağlık, mutluluk, ucuzluk-pahalılık, temizlik-güzellik, güvenlik ve güncel hayatın huzurla devamı bile belediyelerle ilgilidir. Bu nedenle belediye çok önemlidir.
Halk genellikle bunun farkında bile değildir. Ama 'farkında-bilincinde' olmak zorundadır. En önemli yanlışta adam yiyor ama çalışıyor söylemi ve insanların buna alıştırılmasıdır. Bu düşüncenin yıkılması beklentimizdir. Seçilen Sizler, Siyaseti yön verenler ve Halk bu noktada seçici dikkatli olmak zorundadır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmekle birlikte;
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalıdır.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun usul, esas ve yöntemler uygulanmalıdır.
Nüfusu elli bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri ile okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekân ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir, destek sağlar. Amatör spor karşılaşmaları düzenler. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum veya kuruluşa verilmeyen mahallî müşterek nitelikli diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Yani Yükünüz ve sorumluluğunuz ağır.

Halkın güvenine layık olan Şehir Eminleri;
Halka hizmetin adil, eşit ve dürüst olması esastır. Halk ile arasına dalkavuklardan oluşan etten duvar oluşturulmasına izin verilmemelidir.
Aksi takdirde sosyal adalet zedelenir, kamu vicdanı rahatsız olur.
Toplumsal barış temelinden sarsılır ve bozulur. Belediyelerde bozukluk hükümetlerdekine benzemez. Etkisi ani, sonuçları ağır ve pahalıdır. Bu nedenle kamu hizmetinin kılcal damarı olan belediyeler asla dumura uğramayacak sağlamlıkla tahkim edilmek “Şehir Eminleri” anlayışı-yaklaşımı içinde ikame olunmak zorundadır.
Biz Aydında örgütlü Gönüllü ve İmece Kültürü ile faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.

Sizleri bu düşüncelerimizle kutlar başarılar dileriz.

Saygılarımızla…

STK'LAR
GÜLÇİN
GELİŞMİŞ TOPLUMLAR SİVİL ÖZGÜVENİ OLAN KAMU MALINI ÖZ MALI OLARAK BİLİP KORUYAN TOPLUMLARDIR.BÖYLE TOPLUMLAR GELİŞMEYİ YAKALAMIŞLAR ÇAĞIN ÖNÜNE GEÇMİŞLERDİR.KENDİ MENFAATİ İÇİN TOPLUMA BASKI VE DAYATMA UYGULAYANLAR SONUNDA HALKLA BERABER HELAK OLMUŞLARDIR.MAKMLARIN VE DEVLETİN GÜCÜNÜ KENDİLERİNİN SANAN ZAVALLILAR DEV AYNASINDA GÖRÜNEN CÜCELERDİR.KİŞİLİKLERİ BOZUK PİSKOBAT TİPLER ELDE ETTİKLERİ YETKİYİ BASKI OLARAK KULLANIRLAR Kİ KİŞİLİKSİZ YAPILARINI TATMİN ETMEK İÇİNDİR.
14 Nisan 2009 Salı 19:39
İNSANLARI YÖNETMEYE TALİ OLAN
ŞADİ
İNSANLARI YÖNETMEYE TALİP OLAN BİRİSİ ŞUNU BİLMELİ Kİ YÖNETTİĞİ İNSANLAR BELEDİYE ÇALIŞANLARIDIR.HALK İSE YÖNETİLEN DEĞİL HİZMET İÇİN YETKİ VERENDİR.HALKI YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN YANILIR.ETRAFINDAKİ DALKAVUKLARIN SÖZÜNÜ DİNLEYEN ETRAFI SARILDIĞINDA HALKI GÖRMEMEZLİKTEN GELENLER BEDELİNİ AĞIR ÖDEMİŞLERDİR .BEN CEBİMİ DOLDURAYIM NE OLURSA OLSUN DİYENLER.HALKIN TOKATINI YERLER.GELİŞEN DÜNYADA ARTIK SEÇİLDİ BİTTİ OLAYI BİTMİŞTİR HER YAPILAN TAKİP EDİLMEKTEDİR STK'LAR BUNUN İÇİN VARDIR.
14 Nisan 2009 Salı 19:31
ANLAMLI UYARI
KADIN STK
Geçmişte Belediye başkanları halktan kopuk idarecilik yaptılar. Kasaları boşalttılar. Borç batağında belediye bıraktılar. Bir kadın sığınma evini işletemeyen Aydını nasıl yönetecekti. Bu fırsatı kullanamaz ise Aydın STK ları Çercioğlunada savaş açar. Bu uyarı yerinde ve doğru. Biz bir ekibiz.
11 Nisan 2009 Cumartesi 20:11
DİĞER HABERLER
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
GÜNCEL
POSTA LİSTESİ